Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής

  Ηλεκτρονική - Εργαστήριο

 

 Εργαστήριο 1

 

Διδάσκων: Καμαλάκης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Κωδικός Μαθήματος: DIT125

Εξάμηνο: Εαρινό

Επίπεδο: Προπτυχιακό

Όπως διδάχθηκε το εαρινό εξάμηνο 2015