ΑρχικήΤο έργοΠεριγραφή

Το έργο << Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου>> ανήκει στο Ε.Π <<Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση>> και αφορά τόσο τους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου), όσο και το ευρύ κοινό.

  

Σκοπός του έργου είναι: 

  • η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

(ασκήσεις, σημειώσεις, διαφάνειες σε ψηφιακή μορφή και βιντεοσκόπηση διαλέξεων, γενικότερα παραγωγή του κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία) 

  • η προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτής δράσης της συμβατικής εκπαίδευσης

(ανάρτηση υλικού στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος: http://eclass.hua.gr/, διαθεσιμότητα/πρόσβαση υλικού με άδειες creative commons)

 

  Στο έργο συμμετέχει το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος (4 Τμήματα).