Οι βιντεοδιαλέξεις κοινοποιούνται με τη βοήθεια της υπηρεσίας pithos.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμες για όλους τους ενδιαφερόμενους και στην ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.