Συχνές Eρωτήσεις

Τι είναι τα Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου;

Είναι τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα προγράμματα σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και δεν υπάρχει περιορισμός πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, διαφάνειες, βιντεοδιαλέξεις) όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, τόσο από τους φοιτητές όσο και από το ευρύ κοινό.

Πού μπορώ να βρω τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου;

Τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, e-class. Οι βιντεοδιαλέξεις των Α+ μαθημάτων είναι διαθέσιμες και μέσω της παρούσας ιστοσελίδας στην κατηγορία Βιντεοδιαλέξεις.

Πώς μπορώ να προστατεύσω το εκπαιδευτικό υλικό μου από λογοκλοπή;

Επιλέγοντας συγκεκριμένες άδειες χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού. Η δράση θα χρησιμοποιήσει άδειες Creative Commons.