20/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Ηλεκτρονικής του τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεματικής.
17/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Προγραμματισμός Ι του τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεματικής.
17/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ του τμήματος  Γεωγραφίας.
11/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Προγραμματισμός ΙΙ του τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεματικής.
9/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Οπτικές Επικοινωνίες του τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεματικής.
9/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Δίκτυα ΙΙ του τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεματικής.
2/3/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία Λογισμικού του τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεματικής.
23/1/2015 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, όλες οι  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος Εφοδιαστική και Εξυπηρέτηση Πελατών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας.
15/12/2014 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, όλες οι βιντεοδιαλέξεις του εργαστηρίου Λογικής Σχεδίασης του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής.
16/9/2014 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, όλες οι βιντεοδιαλέξεις του μαθήματος Γεωγραφία της Υπαίθρου του τμήματος Γεωγραφίας.
10/9/2014 Δείτε εδώ την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τα μέλη ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για συμμετοχή στο έργο "Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα.
30/5/2014 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι υπόλοιπες βιντεοδιαλέξεις του μαθήματος Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα του τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας.
7/4/2014 Αναρτήθηκαν στην κατηγορία βιντεοδιαλέξεις, οι βιντεοδιαλέξεις του μαθήματος Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα του τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας.
3/2/2014 Δείτε εδώ την Πρόσκληση Ενδιαφέροντοςπρος τα μέλη ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για συμμετοχή στο έργο "Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα.