ΑρχικήΠροδιαγραφέςΠίνακας Μαθημάτων


    

Τα ακαδημαϊκά μαθήματα κατηγοριοποιούνται σε Α-, Α και Α+. Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές μαθημάτων. Αναλυτικότερα:

 Α- μαθήματα είναι εκείνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές:

·        αναλυτική περιγραφή μαθήματος

·         αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

·         λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι μαθήματος

·         οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

·         αναλυτική περιγραφή στόχων ενότητας

·         λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι ενότητας

·         σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη

·        αναφορά βιβλιογραφίας

Α μαθήματα είναι εκείνα με προδιαγραφές για podcast:

·        αναλυτική περιγραφή μαθήματος

·         αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

·         λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι μαθήματος

·         οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

·         αναλυτική περιγραφή στόχων ενότητας

·         λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι ενότητας

·         σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη

·        αναφορά βιβλιογραφίας

·        διαφάνειες με αφήγηση

 Α+ μαθήματα είναι εκείνα με τις πλήρεις προδιαγραφές:

·        αναλυτική περιγραφή μαθήματος

·         αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

·         λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι μαθήματος

·         οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

·         αναλυτική περιγραφή στόχων ενότητας

·         λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι ενότητας

·         σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη

·        αναφορά βιβλιογραφίας

·         ασκήσεις

·         χρήση ηλεκτρονικών πηγών βιβλιοθήκης

·        πολυμέσα: βιντεοδιαλέξεις ή βιντεοδιαλέξεις με συγχρονισμένες διαφάνειες.