Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

 

 

Μαθήματα:

1. Παγκόσμια Περιβαλλοντικά ΠροβλήματαΤο μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και στην αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών των φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος.

2. Εφοδιαστική και Εξυπηρέτηση Πελατών: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών της Εφοδιαστικής και της Εξυπηρέτησης Πελατών, με ανάλυση στα θέματα οργάνωσης της φυσικής ροής των αγαθών από τον τόπο παραγωγής στα νοικοκυριά στο πλαίσιο της ποιοτικής τους εξυπηρέτησης, σε όρους χρόνου, ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών καθώς και σεβασμού στο περιβάλλον.

3. Οικονομική και Οικολογική Διαχείριση Κτιρίων Οικισμών και Πόλεων

4. Ιστορία του Πολιτισμού