Τμήμα Γεωγραφίας

 

 

Μαθήματα:

1. Γεωγραφία της Υπαίθρου : Το μάθημα αυτό προσφέρει πληρέστερη γνώση σχετικά με τις χωρικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ανθρώπινων παραγωγικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαιθρο. Αναλύει τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο και εξετάζει τη σημασία αλλά και το ρόλο της αγροτικής οικονομίας. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάλυση της γεωργικής παραγωγικής δραστηριότητας σε γνώμονα τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. Επικεντρώνει στο περιεχόμενο των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων αναδεικνύοντας το ρόλο των μετασχηματισμών και των διαδικασιών που έχουν σημαδέψει την ύπαιθρο.

2. Μετεωρολογία-Κλιματολογία

3. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ : Στο μάθημα αυτό γίνεται εμβάθυνση στον αντικείμενο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Ο βασικός στόχος είναι παροχή γνώσεων που σχετίζονται με τις δυνατότητες ανάλυσης των  ΣΓΠ και την εφαρμογή των σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα έργο ΣΓΠ τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και συνεπώς να υλοποιούν με επιτυχία διάφορες εφαρμογές ΣΓΠ.

4. Κλιματική Αλλαγή