• Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο-tutorial που περιλαμβάνει περιήγηση στο καινουργιο eclass 3.0 και παρουσιάζει σε βήματα τη δημιουργία μαθημάτων με προδιαγραφές Α-.

  • Δείτε εδώ τις οδηγίες καταγραφής των βιντεοδιαλέξεων τόσο για το κεντρικό κτίριο όσο και για το κτίριο του τμήματος Πληροφορικής & Tηλεματικής.