Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής

 Βάσεις Δεδομένων

 

 Διάλεξη 1 

 

Διδάσκων: Βαρλάμης Ηρακλής, Επίκουρος Καθηγητής

Κωδικός Μαθήματος: DIT105

Εξάμηνο: Εαρινό

Επίπεδο: Προπτυχιακό

Όπως διδάχθηκε το εαρινό εξάμηνο 2015